Yayın ve İletişim Kulübünün Amaçları

- Öğrencilerin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirecek ortamlar hazırlamak.

 

- Türk Milli Eğitiminin amaçlarının doğrultusunda Türk dilini sevdirmek.

 

- Öğrencilerin kendilerini ifade etme, özgür, eleştirel düşünme ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirmek.

 

- Öğrencilerin ufuklarını genişletmek ve onlara farklı bakış açıları kazandırmaktır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !